Агафонкіна Алла Іванівна

0

Місце роботи: Стахановський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад № 29»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою хабара у значному розмірі за виконання певних дій в інтересах того, хто його дав, з використанням службового становища; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити Агафонкін Аллі Іванівні покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати організаційно-розпорядчі, фінансові та керівні посади. На підставі ст. 75 КК України засуджену Агафонкіну Аллу Іванівну від відбування призначеного покарання звільнити, встановивши річний випробувальний термін
Дата судового рішення: 2012-08-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.