Батяло Людмила Володимирівна

0

Місце роботи: Виробниче закрите акціонерне товариство «Великодальницький завод продовольчих товарів «Євдокія»
Посада: Головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складання й видача посадовою особою свідомо неправильних офіційних документів, внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей; зловживання службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих спонукань, в інших особистих інтересах, в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих обов'язків строком на 3 роки й зі штрафом у розмірі 8500 грн. Додаткові покарання у вигляді позбавлення права займати посади й штраф, у відповідності зі ст. 72 КК України підлягають самостійному виконанню.
Дата судового рішення: 2012-06-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.