Шматко Валерій Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ «Прогрес»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та службове підроблення, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити Шматку В. М. покарання у вигляді 1 /одного/ року 6 /шести/ місяців обмеження волі, із застосуванням ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном, строком на 1 /один/ рік
Дата судового рішення: 2012-08-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.