Гуцалюк Віктор Володимирович

0

Місце роботи: Підволочиське управління житлово-комунального господарства Підволочиської селищної ради
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що завдали істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам; службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим Гуцалюку Віктору Володимировичу остаточно призначити покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк один рік та зі сплатою штрафу в розмірі двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та виконувати самостійно. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного основного покарання, встановивши іспитовий строк терміном 1 рік та залишити додаткові покарання у виді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк один рік, а також штрафу в розмірі двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4 250 (чотири тисячі двісті п’ятдесят) гривень, які стягнути у дохід держави та виконувати самостійно,
Дата судового рішення: 2012-09-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.