Крікунов Микола Миколайович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Вчинив службове підроблення , тобто складання й видачу посадовою особою свідомо неправильних документів; заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), зроблене повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману й зловживання довірою (шахрайство), вчинено повторно, що заподіяло значний збиток потерпілому, організованою групою; закінчений замах на заволодіння чужим майном і придбання права на майно шляхом обману й зловживання довірою (шахрайство), зроблене повторно, у великих розмірах, організованою групою; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, повторно, по попередній змові групою осіб; підробка документів, які видаються й засвідчують підприємством, установою, що мають право видавати й засвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, зробленими повторно, по попередній змові групою осіб, і використання свідомо підроблених документів; висновок угоди з іншим майном, отриманим внаслідок здійснення суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також здійснення дій, спрямованих на відкриття й маскування незаконного походження іншого майна й володіння їм, джерела його походження, а рівно придбання, володіння й використання майна, отриманого внаслідок здійснення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинено організованої групою.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися приватною підприємницькою діяльністю строком на три роки. На підставі ст.75 КК України засудженого від відбування покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з випробним терміном 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-06-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.