Кобець Галина Степанівна

0

Місце роботи: СГПП "Прогрес"
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Наданні засобів – підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності; підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб; складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування Кобець Г.С. визначити покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки. На підставі ст. 75 КК України, засуджену Кобець Г.С. звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона на протязі двох років не вчинить нового злочину і в силу ст. 76 КК України виконає покладені на неї обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-10-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.