Панов Валентин Анатолійович

0

Місце роботи: Комунальне підприємство «Управління виробничого житлово-комунального господарства»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам; забруднення земель відходами, внаслідок порушення спеціальних правил, що заподіяло істотну шкоду навколишньому середовищу.
Вид покарання (стягнення): В силу ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання, більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в дохід держави, в розмірі – 2550,00 (дві тисячі п'ятсот п'ятьдесят гривень) грн.
Дата судового рішення: 2012-09-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.