Лось Павло Григорович

0

Місце роботи: ТОВ "Фішер"
Посада: генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Порушення правил охорони водних об'єктів, яке створило небезпеку для навколишнього середовища й спричинило тяжкі наслідки; перевищення повноважень, тобто навмисне здійснення посадовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, які заподіяли істотна шкода охоронюваним законом державним інтересам і тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України, по сукупності вчинених злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання Лось Павлу Григоровичу у вигляді позбавлення волі строком два роки, з позбавленням права строком на два роки обіймати посаду керівника на підприємствах, в організаціях і установах усіх форм власності на території України.
Дата судового рішення: 2012-07-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.