Попенко Ігор Валерійович

0

Місце роботи: ТОВ «Кастіон»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які входять в систему оподаткування, вчинене особою, яка займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах , а також, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Згідно ч.4 ст.70 КК України остаточно призначити покарання Попенко І.В. шляхом поглинання призначеного покарання покаранням за вироком Мелітопольського міськрайонного суду від 23 березня 2011 року в вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративно-господарські посади і посади, пов'язані з веденням бухгалтерського обліку на підприємствах усіх форм власності строком на 3 роки і з штрафом в розмірі 12 750 грн. На підставі ст.75 КК України звільнити Попенко І.В. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі в разі, якщо він протягом 3 років не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2012-06-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.