Гурилєв Сергій Юрійович

0

Місце роботи: ТОВ «Полонія»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисне ухиляння від сплати податків, що входять у систему оподатковування, уведених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства,яка зобов'язана їх сплачувати, що спричинило фактичне ненадходження в бюджет коштівв особливо великому розмірі; службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційні документи свідомо недостовірних відомостей і видача їх державним органам, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України, по сукупності злочинів, застосувавши принцип часткового додавання призначених покарань, остаточно призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі й штрафом у дохід держави в сумі 260 000 гривень із позбавленням права займати керівні посади в підприємствах усіх форм власності строком на 3 роки з конфіскацією 12 частини всього приналежного Гурилєву Сергію Юрійовичу на праві власності майна.
Дата судового рішення: 2012-02-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.