Рожко Юрій Андрійович

0

Місце роботи: Кредитна спілка «Наша Єдність»
Посада: голова спостережної ради
Склад корупційного правопорушення: Вчинив підроблення іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинивши ці дії повторно, а також використав завідомо підроблений документ та вчинив підбурення до службового підроблення, тобто, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання Рожку Ю.А. визначити шляхом часткового складання призначених покарань у виді позбавлення волі строком на вісім років шість місяців з конфіскацією всього майна, що є його власністю.
Дата судового рішення: 2012-07-10
Номер судового рішення: 1-751/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.