Раввінов Владислав Ігорович

0

Місце роботи: ЖКС «Порто-Франківський»
Посада: Майстер по експлуатації житлового фонду ділянки №7
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне в особистих інтересах використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, волі і інтересам окремих громадян; службове підроблення, тобто внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Раввінову Владиславу Ігоровичу покарання у вигляді 1 (одного) року 6 (шести) місяців обмеження волі, з позбавленням права займати керівні посади в органах місцевого самоврядування строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців, і зі штрафом у розмірі 4250 (чотири тисячі двісті п'ятдесят) гривень. У відповідності зі ст. 75 КК України, звільнити Раввінова Владислава Ігоровича від відбування основного покарання у вигляді обмеження волі з випробним терміном на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-01-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.