Панасюк Олена Петрівна

0

Місце роботи: ФОП Карапетян В.Б.
Посада: оператор-кассир
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном довіреною особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем і як заволодіння чужим майном довіреною особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до вимог ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Панасюк Олені Петрівні покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням її права протягом троьх років займати посади пов'язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями. Відповідно до вимог ст. 75 КК України Панасюк Олену Петрівну від відбування основного покарання звільнити з випробним терміном три роки.
Дата судового рішення: 2011-10-12
Номер судового рішення: 1-547/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.