Турейський Максим Михайлович

0

Місце роботи: ДП УКК корпорації «Укрбуд»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Турейський М.М., згідно наказу №44-К Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» з 04.07.2011 року працював на посаді директора ДП УКК корпорації «Укрбуд», тобто будучи службовою особою закладу системи освіти з професійного навчання робітничих кадрів, вчинив службове підроблення та одержав хабара
Вид покарання (стягнення): За ст. 70 КК України шляхом повного поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Турейському М.М. покарання у вигляді штрафу в сумі 17500 грн., з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-03-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.