Глотова Марина Іванівна

0

Місце роботи: ДП «Садівник»
Посада: Головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, а також як організація у вчиненні службового підроблення, тобто складання посадовою особою завідомо неправливого офіційного документа,вчинене по попередній змові групою осіб.
Вид покарання (стягнення): У силу ст. 70 ч. 1 КК України, по сукупності злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Глотовій М.І. покарання у вигляді 3-х (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях будь-яких форм власності, пов'язані з розпорядженням фінансово-матеріальними цінностями строком на 2 роки. На підставі ст. ст. 75, 76 КК України, звільнити Глотову М.І. від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом певного судом випробного терміну – 2-х (двох) років, не вчинить нового злочину й виконає покладені на неї обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти в кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання й роботи; періодично бути для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію. Додаткове покарання Глотовій М.І. у вигляді позбавлення права займати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях будь-яких форм власності, пов'язані з розпорядженням фінансово-матеріальними цінностями строком на 2 роки, – виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2012-05-08
Номер судового рішення: 2704/294/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.