Біланов Володимир Валентинович

0

Місце роботи: ТОВ «Унідор»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Біланов В.В. скоїв зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам, а також внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити Біланову Володимиру Валентиновичу покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки. Відповідно до ст.75 КК України Біланова В.В. звільнити від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки 6 (шість) місяців. Згідно зі ст.76 КК України протягом іспитового строку покласти на Біланова В.В. обов’язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2012-12-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.