Гріза Віктор Григорович

0

Місце роботи: Слідчий ізолятор у зміну № 5
Посада: молодший інспектор 2-ої категорії відділу режиму і охорони
Склад корупційного правопорушення: Будучи працівником правоохоронного органу, умисно, з корисливих мотивів, використав службове становище всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам; а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту у місця позбавлення волі особливо небезпечного наркотичного засобу; крім того одержав хабара у виді 200 грн. за виконання в інтересах третьої особи дій з використанням свого службового становища.
Вид покарання (стягнення): За сукупністю злочинів, на підставі ст. 70 КК України, остаточне основне покарання Грізі Віктору Григоровичу призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади на три роки та з позбавленням спеціального звання “старшина внутрішньої служби”.У відповідності до ст.75 КК України звільнити Грізу Віктора Григоровича від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю три роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов’язки, при цьому додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади на три роки та позбавлення спеціального звання “старшина внутрішньої служби” підлягають реальному виконанню.
Дата судового рішення: 2012-03-19
Номер судового рішення: 2610/2329/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.