Руснак Ігор Анатолійович

0

Місце роботи: військова частина А0666
Посада: начальник речової служби тилу
Склад корупційного правопорушення: Складання й видача службовою особою завідомо неправдивих документів; складання й видача службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки; викрадення іншого військового майна, вчинено повторно військовою службовою особою шляхом зловживання службовим становищем що заподіяв істотний збиток,; незаконне використання військовою службовою особою іншого військового майна, вчинено шляхом зловживання службовим становищем з корисливих спонукань в особистих інтересах, що спричинило тяжкі наслідки; недбале відношення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначеним по справжньому вирокові визначити до відбування, засудженого Руснаку І.А. остаточне покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій у Збройних Силах України строком на 2 (два) роки. Застосувати ст.75 КК України й звільнити засудженого Руснака І.А. від покарання, призначеного судом по справжньому вирокові з випробуванням. Не приводити вирок у виконання, якщо протягом 2 (двох) років 6 (шести) місяців випробного терміну, засуджений Руснак І.А. не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-03-20
Номер судового рішення: 1-498/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.