Човпун Павло Павлович

0

Місце роботи: Кустовецька сільська виборча комісія
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, умисно привласнив кошти, які було ввірено та будучи службовою особою, умисно склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ тобто вчинив службове підроблення
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 70 КК України визначити остаточне основне і додаткове покарання шляхом поглинення менш суворого більш суворим покаранням у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками у виборчих комісіях до органів державної та місцевої влади, на строк два роки. На підставі ст.75 КК України від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнити, встановити іспитовий строк тривалістю один рік.
Дата судового рішення: 2011-07-26
Номер судового рішення: 1 –11411
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.