Навольніцький Святослав Анатолійович

0

Місце роботи: Державна податкова інспекція у Оболонському районі м. Києва
Посада: начальник відділення організації заходів зі скорочення податкового боргу головного відділу податкової міліції
Склад корупційного правопорушення: Закінчений замах на заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, та зловживання владою, тобто умисне, з корисливих мотивів, використання працівником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити Навольніцькому С.А. остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах на строк 3 роки та з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Дата судового рішення: 2012-01-30
Номер судового рішення: 1-37/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.