Кравченко Олена Генадіївна

0

Місце роботи: ТОВ «Автомел»
Посада: Головний бухгалтер.
Склад корупційного правопорушення: Кравченко О.Г., будучи посадовою особою — головним бухгалтером ТОВ «Автомел», діючи в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, приблизно в жовтні 2006 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці навмисне склала офіційний документ, що засвідчує події та факти, що мають юридичне значення — довідку (про доходи) № 11 на ім'я Сушко О.В., яка містить відомості про працевлаштування останнього в ТОВ «Автомел» і розмір заробітної плати, які не відповідали дійсності.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування визначити Кравченко О.Г. покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно — господарських функцій на підприємствах, установах та в організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік і 6 (шість) місяців. На підставі ст.75 КК України Кравченко О.Г. звільнити від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2012-03-01
Номер судового рішення: 1/408/269/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.