Федотов Олександр Олексійович

0

Місце роботи: ТОВ «Рудінвест-09»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисне ухиляння від сплати податків, що входять у систему оподатковування, уведених у встановленому законом порядку, вчинене посадовою особою підприємства, не залежно від форми власності, зобов'язаним їх сплачувати, що спричинило фактичне ненадходження у бюджет коштів в особливо великих розмірах, а так само службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомістей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України, по сукупності злочинів, шляхом повного додавання покарань, визначити до відбування Федотову Олександру Олексійовичу остаточне покарання у вигляді покарання у вигляді штрафу в сумі 4486208,37 гривень, з позбавленням права займати керівні посади підприємств, установ, організацій і здійснювати фінансово-господарчу діяльність строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна, а так само покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.
Дата судового рішення: 2012-03-29
Номер судового рішення: 1-1052/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.