Алексеєнко Олександр Миколайович

0

Місце роботи: ЗАТ «Автосервіс»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне в інтересах третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам, та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України Алексеєнку Олександру Миколайовичу призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та остаточно призначити йому покарання у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України Алексеєнка Олександра Миколайовича звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік та з покладенням на нього відповідно до п. п. 2 та 3 ч. 1 ст. 76 Кримінального кодексу України обов’язків
Дата судового рішення: 2012-03-01
Номер судового рішення: 1-13/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.