Пузь Василь Іванович

0

Місце роботи: Орлівська сільська рада 5 скликання
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах; зловживання владою й службовим становищем, тобто навмисному, з корисливих спонукань, в особистих інтересах, використанні посадовою особою влади й службового становища, всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам; підбурювання до дачі хабара
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади строком на три роки. На підставі ст.ст.75,76 КК України Пузь Василя Івановича звільнити від призначеного основного покарання з випробним терміном на три роки, поклавши на нього обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органа кримінально-виконавчої системи; повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, періодично з’являтися для реєстрації в органі кримінально- виконавчої системи.
Дата судового рішення: 2012-02-01
Номер судового рішення: 1-21/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.