Халявицький Борис Васильович

0

Місце роботи: КП “Роздільняводоканал”
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, в особистих інтересах і в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; і навмисне ухилення від сплати страхових зборів на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов'язана їх виплачувати, що спричинило фактичне не надходження у Пенсійний фонд України коштів у значних розмірах.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 6 000 (шести тисяч) грн. без позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю.
Дата судового рішення: 2011-07-25
Номер судового рішення: 1-40/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.