Тімус Леонід Федорович

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: Почапинецька сільська виборча комісія з виборів депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року
Посада: голова комісії
Склад корупційного правопорушення: Тімус Л.Ф., обіймаючи згідно протоколу №8 від 07.10.2010 року, посаду голови та Мельник Г.В. посаду секретаря Почапинецької сільської виборчої комісії з виборів депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року, будучи службовими особами, з метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих мотивів, діючи в своїх інтересах, заволоділи бюджетними коштами в сумі 2400 грн.
Вид покарання (стягнення): За ч. 3 ст. 191 КК України у вигляді 3 років 6 місяців обмеження волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаціно-розпорядчих обов'язків на 2 роки, за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 2 років обмеження волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно – розпорядчих обов'язків на 1 рік. На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Тімусу Л.Ф. міру покарання у вигляді 3 років 6 місяців обмеження волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України Тімуса Л.Ф. звільнити від відбування основної міри покарання і призначити іспитовий строк терміном на 1 рік 6 місяців.
Дата судового рішення: 2011-10-25
Номер судового рішення: 1-2219-168/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.