Долина Володимир Петрович

0

Місце роботи: Державна санітарно-епідеміологічна служба України.
Посада: Головний санітарний лікар.
Склад корупційного правопорушення: Долина В.П. не дотримав обмеження щодо використання службового становища в частині заборони використання своїх службових повноважень та пов»язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди за незаконного сприяння фізичній особі у здійсненні господарської діяльності. А також, допущено порушення вимог п.2 ч.1 ст.14 Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»щодо зобов»язання повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 867грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2012-03-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.