Заровський Валентин Віталійович

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: провідний спеціаліст – державний інспектор з карантину рослин Державної інспекції з карантину рослин у Чернігівській області
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Заровський Валентин Віталійович, працюючи згідно наказу Держінспекції з карантину рослин в області № 3-О від 09.01.2008 провідним спеціалістом – державним інспектором з карантину рослин Державної інспекції з карантину рослин у Чернігівській області, обіймаючи посаду, віднесену до 6 категорії державних службовців, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків та здійснюючи функції представника влади, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержав хабар та вчинив службове підроблення
Вид покарання (стягнення): За ст. 366 ч. 1 КК України штраф у розмірі 2 550 грн, з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, строком на 1 рік, за ст. 368 ч. 3 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, – штраф у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) грн. з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, строком на 2 (два) роки та з конфіскацією 12 частини особистого майна засудженого. Згідно ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів остаточно призначити Заровському Валентину Віталійовичу покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим-штраф у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) грн. з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, строком на 2 (два) роки та з конфіскацією 12 частини особистого майна засудженого.
Дата судового рішення: 2011-12-20
Номер судового рішення: 1/2506/568/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.