Кушніренко Валентина Миколаївна

0

Місце роботи: КП АПК “Березань”
Посада: бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: 21.10.2008 року Кушніренко В.М., будучи посадовою собою та виконуючи свої службові обов’язки, маючи умисел на складання та видачу завідомо неправдивих документів, переслідуючи мету отримання нею кредиту, в порушення діючого законодавства, без дозволу директора та головного бухгалтера підприємства склала та підписала завідомо неправдиву довідку від 21.10.2008 року про отриману нею заробітну плату, в яку внесла недостовірні дані щодо отриманої заробітної плати, яку завірила печаткою підприємства та підробила підпис директора та головного бухгалтера підприємства. 21.10.2008 року, Кушніренко В.М. з метою досягнення злочинного результату, направленого на отримання кредиту в установі ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”, надала співробітникам ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” підроблену довідку про отриману нею заробітну плату та отримала кредит.
Вид покарання (стягнення): За ч. 1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі строком на один рік з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією та веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності на підприємствах усіх форм власності строком на один рік; за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі строком на один рік. На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань визначити остаточне покарання у виді обмеження волі строком на один рік один місяць з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією та веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності на підприємствах усіх форм власності строком на один рік.
Дата судового рішення: 2011-07-01
Номер судового рішення: 1-97
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.