Долгополова Тетяна Іванівна

0

Місце роботи: 
Посада: начальник відділення №1 Акціонерного комерційного банку «Новий»
Склад корупційного правопорушення: Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми та службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): Вироком Марганецького міського суду Дніпропетровської області від 18 березня 2013 року засуджена: – за ч.2 ст. 365-1 КК України до штрафу у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 170000 грн. з позбавленням права займати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками строком на три роки; за ч. 1 ст. 366 КК України до штрафу у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 2550 грн. з позбавленням права займати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками строком на три роки; На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 170000 грн. з позбавленням права займати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками строком на три роки. Апеляційного суду Дніпропетровської області ухвалив: вирок Марганецького міського суду Дніпропетровської області від 18 березня 2013 року відносно Долгополової Тетяни Іванівни залишити без змін.
Дата судового рішення: 2013-05-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.