Безкоровайний Андрій Григорович

0

Місце роботи: Сущинська сільська рада, Теребовлянського району Тернопільської області
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Безкоровайний А.Г., будучи уповноваженим на виконання функцій держави, умисно, незаконно одержав у зв’язку з виконанням таких функцій матеріальне благо, тобто він усвідомлював, що одержання вказаного матеріального блага не передбачено законодавством і бажав отримати його.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави у розмірі 850 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у сумі 485 грн. 60 коп.
Дата судового рішення: 2012-01-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.