Мокрій Сергій Петрович

0

Місце роботи: Державноа фітосанітарна інспекція Чернігівської області
Посада: начальник відділу дозвільної системи – державний фітосанітарний інспектор Управління державного нагляду
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третіх осіб дій, з використанням наданого їй службового становища, повторно, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди; внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Мокрія Сергія Петровича від відбування основного покарання, призначеного судом першої інстанції за ст.ст. 366 ч. 1, 368 ч. 4 /в редакції станом на 18.05.2014 року/, ст. 70 КК України, з випробуванням, з іспитовим строком 3 /три/ роки, без конфіскації майна, з покладенням на нього обов’язків, визначених п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 76 КК України. На підставі ст. 54 КК України позбавлено Мокрія С.П. 12-го рангу державного службовця.
Дата судового рішення: 2015-03-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.