Донченко Олександр Сергійович

0

Місце роботи: 
Посада: адвокат
Склад корупційного правопорушення: Донченко О. С. Пособництво в одержанні хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь-якої дії з використанням наданої їй влади.
Вид покарання (стягнення): Донченко Олександра Сергійовича, визнати винним в скоєні злочину передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України., та призначити покарання ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України – 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно – розпорядчих та адміністративно –господарських функції на 3 роки та з конфіскацією особистого майна. В силу ст. 75 КК України звільнити від призначеного покарання у вигляді позбавлення волі та конфіскації майна, встановивши іспитовий строк на 3 роки, зобов'язав засудженого в силу ст. 76 КК України з'являтись на реєстрацію до органів відуючих виконанням покарання.
Дата судового рішення: 2013-02-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.