Яценко Олександр Семенович

0

Місце роботи: 
Посада: прокурор Шполянського району Черкаської області
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою або службовим становищем; Одержання хабара; Давання хабара.
Вид покарання (стягнення): Вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 21 грудня 2011 року та ухвалу Апеляційного суду Київської області від 17 травня 2012 року щодо Яценка Олександра Семеновича змінити. Пом’якшити Яценку Олександру Семеновичу призначене покарання за ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції від 06 липня 2010 року) із застосуванням ст. 69 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно – розпорядчих та адміністративно – господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією всього майна, яке є його власністю. Вважати Яценка О.С. засудженим до покарання у виді обмеження волі: за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369 КК України (в редакції від 06 липня 2010 року) із застосуванням ст. 69 КК України на строк 1 рік 6 місяців, за ч. 1 ст. 190 КК України на строк 1 рік. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим Яценку О.С. остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно–розпорядчих та адміністративно–господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Дата судового рішення: 2013-03-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.