Сузимов Олександр Геннадійович

0

Місце роботи: ТОВ «Супіна Интернейшнл»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Cлужбова недбалість, тобто невиконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, волі і інтересам громадян і суспільним інтересам; зловживання службовим становищем, тобто навмисне в інших особистих інтересах використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави; присвоєння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): По сукупності злочинів, у силу ч.1 ст.70 КК України, остаточно призначити покарання Сузимову Олександру Геннадійовичу, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у вигляді позбавлення волі строком на ЧОТИРИ роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, зв'язаної з будівництвом будинків і споруджень, строком на ОДИН рік. Із застосуванням ст. 77 КК України, у відповідності зі ст.75 КК України, звільнити Сузимова Олександра Геннадійовича від відбування основного покарання, якщо він протягом випробного терміну тривалістю в ОДИН рік ШІСТЬ місяців не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-12-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.