Нікітіна Світлана Олександрівна

0

Місце роботи: Державна податкова адміністрація в Одеській області
Посада: Головний державний податковий ревізор –інспектор відділу податкового контролю фізичних осіб управління оподатковування й аудиту фізичних осіб
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою, що займає відповідальне положення в якому б то не було виді хабара за виконання в інтересах того, що дає хабар, якої-небудь дії, з використанням наданої влади, вчинено по попередній змові групою осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України, звільнити Нікітіну Світлану Олександрівну від відбування призначеного основного покарання з випробувальним строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-06-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.