Леонченко Володимир Анатолійович

0

Місце роботи: ТОВ «Інгулпромпостач»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих спонукань і в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб; складання й видача службовою особою свідомо неправильних офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки; здійснення угоди з коштами, отриманими внаслідок здійснення суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового додавання призначених покарань остаточно визначити Леонченко Володимиру Анатолійовичу покарання у вигляді 3 (трьох) років 1 місяця позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити Леонченко Володимира Анатолійовича від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-12-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.