Швидка Людмила Миколаївна

0

Місце роботи: Новоборисівська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара в значному розмірі посадовою особою, що займає відповідальне положення
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити засуджену Швидку Л.М. від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 1 /один/ рік, якщо вона протягом цього періоду не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-12-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.