Павликова Анжелина Юріївна

0

Місце роботи: Харківська філія Державного підприємства –Українського державного інституту по проектуванню об'єктів дорожнього господарства «Укргіпродор»- «Харківгіпродор»
Посада: бухгалтер 2-ої категорії
Склад корупційного правопорушення: Вчинила службову недбалість, тобто невиконання й неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного відношення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і інтересам ХФ «Харківгіпродор», що спричинило тяжкі наслідки, а також службове підроблення –внесення посадовою особою в офіційний документ свідомо неправдивих відомістей, вчинено групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України по сукупності злочинів остаточне покарання Павликовій А.Ю. визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді позбавлення волі строком на 4(чотири) роки з позбавленням права займати посади, пов'язані з обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей на підприємствах, установам і організаціях будь-яких форм власності строком на 3 роки. На підставі п. ґ), п. є) ст. 1 Закону України « Про амністію в 2011 році» від 8 липня 2011 року Павликову А.Ю. звільнити від відбування призначеного покарання по амністії.
Дата судового рішення: 2012-11-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.