Манянчин Віталій Ярославович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Манянчин В.Я., вчинив пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара за виконання дій з використанням свого службового становища, поєднаного з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України Манянчина Віталія Ярославовича звільнити від відбування основного покарання з випробовуванням, призначивши іспитовий строк 3 (три) роки. Згідно ст.76 КК України покласти на Манянчина Віталія Ярославовича наступні обов”язки: не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з”являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Дата судового рішення: 2012-11-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.