Нечипоренко Василь Миколайович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Замах на підбурювання до дачі хабара посадовій особі, а так само як заволодіння чужим майном шляхом обману.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно Нечипоренко В.М. призначити покарання – піддати штрафу в сумі 4250 грн.
Дата судового рішення: 2012-12-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.