Остапець Наталія Василівна

0

Місце роботи: Березнянська НВК «ЗОШ 1-2 ступеня дитячий садок»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та розтрата чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, повторно .
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання Остапець Наталії Василівні у виді трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками строком два роки. В силу ст. 75 КК України, звільнити засуджену Остапець Наталію Василівну від призначеного покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Відповідно до ст.76 КК України покласти на Остапець Наталію Василівну обов’язок періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи по місцю проживання засудженої .
Дата судового рішення: 2012-05-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.