Морман Ніна Володимирівна

0

Місце роботи: ПСП «Океан плюс»
Посада: бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Навмисне ухиляння від сплати податків, що входять у систему оподатковування, уведених у встановленому законом порядку, вчинено службовою особою підприємства, незалежно від форм власності, по попередній змові групою осіб, що спричинило фактичне ненадходження у бюджет коштів в особливо великих розмірах; внесення службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У силу ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточний захід покарання Морман Ніні Володимирівні визначити у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки з позбавленням права займати посади, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки. На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену Морман Ніну Володимирівну від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробним терміном, якщо вона протягом трьох років не вчинить нового злочину й виконає покладені на неї обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-02-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.