Кулаківський Олег Олексійович

0

Місце роботи: Державна податкова інспекція у Чуднівському районі
Посада: головний державний податковий ревізор – інспектор відділу податкового контролю юридичних осіб
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем службовою особою, вчинене працівником правоохоронного органу, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача неправдивих документів
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Кулаківському О.О. остаточне покарання – 5 /п’ять/ років позбавлення волі без позбавлення права займати посади в правоохоронних органах та без застосування конфіскації всього належного йому майна. Відповідно до ст.75 КК України звільнити засудженого від відбуття призначеного покарання встановивши йому іспитовий строк тривалістю 1 /один/ рік.
Дата судового рішення: 2012-03-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.