Красильніков Альберт Вілійович

0

Місце роботи: ПП «Галагрес»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значну шкоду.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого основного покарання більш суворим та шляхом часткового складання призначених додаткових покарань остаточно призначити Красильнікову А.В. покарання у виді 1 рік 6 місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані із організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1(один) рік 1(один) місяць та зі штрафом 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 4250 грн. На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного судом покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік. Відповідно до ст. 76 КК України зобов’язати засудженого повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи.
Дата судового рішення: 2012-10-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.