Бегаль Володимир Адамович

0

Місце роботи: ПП «Альбатрос – 4В»
Посада: генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в розмірі 6340,99 грн. та внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне основне покарання Бегалю Володимиру Адамовичу визначити у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одну тисячу сімсот) гривень, без позбавлення права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.
Дата судового рішення: 2012-10-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.