Папкович Вадим Валерійович

0

Місце роботи: ТОВ «САР»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Умисні дії, які виразилися в невиконанні рішень суду, що набрали законної сили, а так само в перешкоджання їх виконанню, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичних осіб, вчинені службовою особою; умисні дії, які виразилися в службовому підробленні, а саме у видачі посадовою особою завідомо неправдивих документів; неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло державним інтересам тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Папкович Вадиму Валерійовичу остаточне покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно — розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки. Термін покарання обчислювати з моменту затримання з 25 травня 2010 року.
Дата судового рішення: 2012-03-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.