Карапетьян Світлана Костянтинівна

0

Місце роботи: Кримська республіканська установа «Інформаційно-аналітичний центр»
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно; підбурювання на дачу хабара службовій особі, що займає відповідальне становище, вчинене повторно, та зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам.
Вид покарання (стягнення): За ч. 1 ст. 70 КК України остаточно визначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 (П’яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 2 (Два) роки та зі штрафом 4 250 (Чотири тисячі двісті п’ятдесят) грн. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити Карапетьян С.К. від відбування основного покарання, з випробуванням. Встановити випробувальний термін в 2 (Два) роки
Дата судового рішення: 2012-10-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.