Лащенко Віктор Анатолійович

0

Місце роботи: 
Посада: адвокат
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману й зловживання довірою /шахрайство/, підбурювання до дачі хабара посадовій особі, що займає відповідальне положення.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Лащенко Віктору Анатолійовичу покарання у вигляді двох років і шести місяців позбавлення волі без конфіскації майна.
Дата судового рішення: 2012-11-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.