Волик Микола Петрович

0

Місце роботи: Управління оперативно-технічних заходів ГУ МВС України в Одеській області
Посада: начальник 1 сектору 2 відділу
Склад корупційного правопорушення: Порушення таємниці телефонних переговорів, вчинено посадовою особою у відношенні державних і суспільних діячів; зловживання владою й службовим становищем, тобто навмисне, в інших особистих інтересах використання посадовою особою влади й службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, волі і інтересам окремих громадян, державним, і суспільним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені працівником правоохоронного органа; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також видача свідомо неправильних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади в органах внутрішніх справ строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що є особистою власністю засудженого. Позбавити Волика Миколи Петровича спеціального звання — капітан міліції.
Дата судового рішення: 2012-10-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.